Smartmålere – en strålende fremtid? (del 3)

Advokat Erling Grimstad fikk i oppdrag å utrede virkning og konsekvenser av trådløs teknologi, deriblant smartmålere.

I dette intervjuet forteller Erling Grimstad om det som kom frem under utredningen.

https://www.youtube.com/watch?v=Sofb5HDscTA

Erling Grimstad har bakgrunn som politietterforsker og førstestatsadvokat. Han er nå daglig leder av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS.